SHC crew

SHC-(So Hard Core crew)
Mladi cru koji je tek u razvoju i počinje dobivati svoje oblike kao novi i samostalan cru.
Sa svojim idejama koje se tek moraju razviti i osmisliti do kraja kru nastoji biti orginalan
i ispred svog vremena...